Inhalt anspringen

Familienzentrum Nelly-Pütz

Interkultureller Nähkurs mit Frau Gumeny

Interkultureller Nähkurs mit Frau Gumeny

Wir nähen einen Schal mit Ewa Gumeny (deutsch)

Wir benötigen:

 • Ein Meterband
 • 2 verschiedene Stoffe mit beliebigem Muster (kann je nach Jahreszeit auch ein wärmerer Stoff sein)
 • Schere
 • Nadel & Faden
 • Eine Nähmaschine

 

Schritt 1:

 • Den Kopfumfang messen und 10 cm dazu addieren 
 • Den Stoff ca. 20-30 cm breit abschneiden
 • Anschließend den Stoff nach innen drehen und den inneren Stoff abschneiden
 • Zweiseitig mit ca. 1 cm Abstand zusammennähen 

 

Schritt 2:

 • Den Schal nach innen eindrehen und die beiden rechten Seiten aufeinander legen
 • Zusammennähen und dabei ca. 5 cm freilassen

                                                                             

Schritt 3:

 • Nun den Schal wieder nach außen drehen und anschließend mit dem Faden die restliche Öffnung zusammennähen 

How to sew a scarf with Ewa Gumeny (englisch)

What we need:

 • A meter tape           
 • Two different fabrics of any pattern you want
 • Scissors
 • Needle and thread
 • A sewing machine

 

Step 1:

 • Measure your head circumference and add ten centimeters to it
 • Cut the fabric 20-30 cm wide
 • Turn the outer side around and cut the inner side
 • Sew the both sides , hold 1 cm place between

 

Step 2:

 • Twist the scarf inwards and place the two right sides on top of each other
 • Sew together leaving approx. 5 cm free


Step 3:

 • Turn the scarf outwards again , sew the remaining opening together with the thread

 


Ne qepim një shall me Ewa Gumeny (Albanisch)

Ne kemi nevojë për:

 • një shirit metër                                                         
 • 2 pëlhura të ndryshme me çdo model (mund të jetë gjithashtu një pëlhurë më e grohtë në varësi të sezonit)                                        
 • një gërshërë                                                             
 • Gjilpërë dhe fije                                                       
 • një makinë qepëse

Hapi 1:

 • matni perimetrin e kokës dhe shtoni 10 cm në të                          
 • pritini pëlhurën rreth 20-30 cm të gjerë                                
 • pastaj kthejeni pëlhurën brenda dhe prisni pëlhurën e brendshme         
 • qepni së bashku në të dy anët me një distancë prej rreth 1 cm

 Hapi 2: 

 • përdredhni shallin brenda dhe vendosni të dy anët e djathta njëra mbi tjetrën               
 • qepni së bashku duke lënë rreth 5 cm të lira  

Hapi 3:

 • tani ktheni shallin përsëri jashtë dhe pastaj qepni hapjen e mbetur së bashku me fijen

Erläuterungen und Hinweise

Bildnachweise

 • pixabay.com